ขนาดของ พาเลทพลาสติก สำหรับส่งออก

พาเลทพลาสติก สำหรับ ส่งออก ส่วนใหญ่ จะมีขนาดไม่กว้างมากหนัก หรือ ความกว้าง จะไม่เกิน 1100 มม.

เนื่องจาก ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับส่งออก จะมีขนาดความกว้างส่วนใหญ่จะไม่เกิน 2.3 เมตร ทำให้ พาเลทพลาสติกที่ใช้ต้องมีความกว้างไม่เกิน 1100 มม. เนื่องจาก เป็นขนาด พาเลทพลาสติก ที่สามารถเอารถโพคคลิฟขึ้น บนตู้คนเทนเนอร์ได้ง่าย

ความสูงของ พาเลทพลาสติก ต้องไม่เกิน 15 มม.เนื่องจากเวลาใช้ พาเลทพลาสติก ซ้อนสองชั้น จะทำให้เวลาขึ้น พาเลทพลาสติก ไม่สูงเกินไป เมื่อใช้รถโฟคคลิฟ ทำให้ขึ้นง่ายได้ง่าย

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็เป็นขนาดดังนี้

ตู้คอนเทนเนอร์ชนิดนี้คือตู้แบบมารตรฐานหลักๆในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 20’ฟุต, 40’ฟุต และ 40’ฟุต high cube โดยตู้เหล่านี้จะใช้จัดส่งสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า, อาหารแห้ง, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้หรือเหล็ก รวมไปถึง สินค้าอันตรายต่างๆเป็นต้น

ดังนั้น พาเลทพลาสติก ที่เป็นขนาดมาตรฐานต่างของประเทศหลักต่าง เช่น พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานอเมริกา 1000×1200 มม.พาเลทพลาสติก ขนาดยุโรป 800×1200 มม.และ พาเลทพลาสติก ขนาดญี่ปุ่น 1100×1100 มม.ได้ดังหมด แต่ความสูงของ พาเลทพลาสติก ต้องไม่สูงเกิน 15 มม.

พาเลทพลาสติก สำหรับส่งออก ต้องมีการน้ำหนักเบา และต้องไม่เกิน 15กิโลกรัม เพราะถ้ามากกว่านี้จะทำให้ต้นการส่งออกมากเกิน บางอาจะมากกว่าค่า พาเลทพลาสติก ด้วย

สรุป พาเลทพลาสติก สำหรับ ส่งออก จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมคือไม่ยาวเกินความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์ และ ความไม่ควรกว้างพอดีกับความกว้างของคอนเทนเนอร์ด้วย เพราะทำให้การนำสินค้าบน พาเลทพลาสติก เข้าในตู้คอนเทนเนอร์ยาก ความสูงก็ไม่ควรเกิน 15 มม อีกทั้งควรมีน้ำหนักเบา