ปัญหา พาเลทพลาสติก สำหรับในการใช้สำหรับใช้โรงงานประเภทต่างๆ

พาเลทพลาสติก ปัจจุบันมีการใช้อย่างกว้างในโรงงานประเภทต่าง พาเลทพลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้การขนย้ายสินค้ามีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น แต่ การใช้ พาเลทพลาสติก ก็เกิดปัญหาเหมือนกันซึ่งบางครั้งเกิดอยากผู้ใช้ไม่ทราบว่าควรใช้ พาเลทพลาสติก อย่างไร และ อาจจะเกิดจากขี่นตอนการผลิต พาเลทพลาสติก ที่ไม่ดีพอเพื่อส่งถึงโรงงานของลูกค้า

1.ปัญหาการใช้งาน พาเลทพลาสติก เกิดจากผู้ใช้ที่ทราบการใช้ พาเลทพลาสติก ที่ดีพอ เป็นการใช้                  พาเลทพลาสติก เป็นสำหรับเพือเป็นทำเป็นทางเดินชณะเกิดน้ำท่วม

พาเลทพลาสติก ส่วนใหญ่มีความหนาและแข็งแรงเพียงพอสำหรับรับน้ำหนักคนหลายคน แต่ต้องเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะเป็น พาเลทพลาสติก แบบหน้าทึบ หรือ หน้าค่อนข้างทึบ พาเลทพลาสติก หน้าตระแกรง ไม่เหมาะสมสำหรับเป็นทางเดินสำหรับคน

2.ปัญหาการใช้งาน พาเลทพลาสติก ที่ไม่ถูกต้อง หลักการใช้ พาเลทพลาสติก ตามมาตรฐาน ของการใช้          พาเลทพลาสติก เช่น การวางสินค้าแบบไม่กระจายเต็มพื้นที่ทำให้ พาเลทพลาสติก

อาจแตกระหว่างการวางสินค้าบน พาเลทพลาสติก ได้ เพราะ การทำการทดสอบการรับน้ำหนักบน พาเลทพลาสติก จะเป็นการทดสอบการรับน้ำหนักแบบกระจายเป็นพื้นที่ ดังนั้น วางสินค้าบน พาเลทพลาสติก ควรวางสินค้าเต็มพื้นที่ พาเลทพลาสติก

2.1 การวาง พาเลทพลาสติก บนแร็กควรวาง พาเลทพลาสติก แบบคล่อมคานของแร็กแต่ละด้านแต่ควรวาง     พาเลทพลาสติก ให้มีเกิดจากคานประมาณ 10 ซม. ถ้าวาง พาเลทพลาสติก ให้เกินน้อยกว่า 10 ซม.จะทำให้                   พาเลทพลาสติก ไม่สามารถรับน้ำหนักได้สเปกตามที่กำหนดCatalog

3.ปัญหาที่เกิดจากผลิต พาเลทพลาสติก ไม่ดีพอเพื่อถึงโรงงานของลูกค้า เช่น ไม่ตัดทางฉีดให้เรียบพอ ไม่ตัดเส้นใยให้เรียบร้อย ทำให้โรงงานผลิตที่ต้องทำการผลินสินค้า

โดยใช้ พาเลทพลาสติก ใช้ในการสายพานการผลิต ทำให้เส้นใย และ ทางฉีดทำให้สินค้าในกระบวนการผลิตได้

สรุป ปัญหาการใช้ พาเลทพลาสติก สามารถเกิดได้หลายด้าน เช่น เกิดจาก ตัว พาเลทพลาสติก เอง และ เกิดจากผู้ใช้ พาเลทพลาสติก ที่ไม่รู้ประสิทธิภาพของ พาเลทพลาสติก และ มาตรฐานการใช้ของ พาเลทพลาสติก เป็นต้น