พาเลทพพลาสติก KPI เป็น พาเลพลาสติก ที่ ผลิต ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

พาเลทพลาสติก KPI เป็นพาเลทพลาสติก ที่ผลิตด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถันในการสร้างแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการฉีดหรือขึ้นรูป พาเลทพลาสติก และ ใช้วัตถุดิบอย่างดีได้มาตรฐาน DIN จากยุโรปและ มาตรฐาน JIS จากญี่ปุ่น ด้วยการพิถีพิถันด้วยองค์ประกอบ ด้วยการ สามประการในการทำ พาเลทพลาสติก ของบริษัท KPI ดังนี้

1.การออกแบบ พาเลพทลาสติก ด้วยความพิถีพิถัน ในการออกแบบ พาเลทพลาสติก ด้วยการออกแบบโครงสร้างเพื่อทำให้ พาเลทพลาสติก  KPI มีประสิทธิภาพในการใช้งานของ พาเลทพลาสติก KPI โดยการออกแบบ ของการให้มี พาเลทพลาสติก น้ำหนักเบา แต่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้มากกว่า พาเลทพลาสติก ที่มีน้ำหนักมากกชอง พาเลทพลาสติก ทีอื่น ด้วยการออกแบบกระดูกของ พาเลทพลาสติก ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทกรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด และ มีการออกแบบการทำต่ำแหน่งการกำหนดลูกยางกั้นเลื่อนเพื่อให้เหมาะสมให้การวางสินค้าไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายตกล่นได้เป็นต้น

2.การทำแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูป พาเลทพลาสติก KPI  มีบริษัทที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการทำแม่พิมพ์ เช่นประเทศญี่ปุ่น พาเลทพลาสติก KPI จะมีการขึ้นรูปหรือฉีดด้วยแม่พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ พาเลทพลาสติก เป็น พาเลทพลาสติก ที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างแท้จริง

3.วัตถุดิบที่นำมาเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงจากบริษัททำเม็ดพลาสติกชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งได้มีการออกใบประกาศรับรองคุณภาพเม็ดพลาสติกทุกLOT จึ่งทำห้ พาเลทพลาสติก KPI  มีการแข็งแรง และ มีความคงทนอย่างมาก

4.มีการควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมคิวซี หรือ ทีมควบคุมคุณภาพ ที่มีความชำชาญเป็นเวลานับสิบปี และ ระบบในการตรวจวัดคุณภาพ พาเลทพลาสติก KPI ทำให้ พาเลทพลาสติก ทุกLOT เป็น พาเลทพลาสติก ที่มีคุณภาพ DIN มาตรฐานยุโรป และ JIS  มาตรฐาน ญี่ปุ่น

สรุป ด้วยคุณสมบัตรทั้ง 4 ประการคือ 1.การออกแบบ พาเลทพลาสติก 2.การสร้างแม่พิมพ์ด้วยบริษัทที่ความชำชาญจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตแม่พิมพ์ 3.การใช้วัตถุดิบ หรือ เม็ดพลาสติก ที่มีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย 4.การควบคุมคุณภาพด้วยทีมงานที่เชียวชาญ และมีการระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ดีเยี่ยม  จึ่งทำให้พาเลทพลาสติก  KPI เป็น พาเลทพลาสติก ที่มีคุณภาพสูง