พาเลทพลาสติก กับการจัดเก็บ และ การใช้งาน พาเลทพลาสติก ให้ถูกวิธี

พาเลทพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถช่วยลดต้นทุนสำหรับการเคลื่อนย้าย และ การจัดเก็บสินค้าได้ แต่ การใช้ พาเลทพลาสติก ไม่ถูกวิธีก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองได้ รวมทั้งการจัดเก็บ พาเลทพลาสติก เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ถ้าจัดเก็บผิดวิธีก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก เป็นต้นทุนเพิ่มได้เหมือนกัน

ดังนั้น การใช้ พาเลทพลาสติก ให้ถูกต้อง และ การเก็บ พาเลทพลาสติก ที่ถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง เพราะถ้าจัดเก็บดีก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก มีอายุการใช้มากขึ้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้

การใช้ พาเลทพลาสติก ที่ถูกต้องก็ควรใช้ พาเลทพลาสติก ตามสเปคของ พาเลทพลาสติก ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของ พาเลทพลาสติก แต่ละรุ่น เช่น Static load = 4 ton ก็ควรวางสินค้าในลักษณะไม่เคลื่อนที่ไม่เกิน 4 ton ตามที่มีระบุไว้เป็นต้น

การวางสินค้าบน พาเลทพลาสติก ก็ควรเป็นการวางสินค้าเต็มพื้นที่ พาเลทพลาสติก ไม่ควรวางสินค้าเป็นจุดๆ และ วางสินค้าโดยน้ำหนักไม่สม่ำเสมอบนพื้นผิวของ พาเลทพลาสติก เพราะถ้าวางบางจุดรับน้ำหนักมาก และ บางจุดรับน้ำหนักน้อยก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก เกิดการแตกได้

ส่วนการจัดเก็บ พาเลทพลาสติก ที่ได้ไม่ใช้ เพื่อนำการใช้ตอไปมีวิธีดังนี้

1.ควรใช้เทปพันรอบ พาเลทพลาสติก และ ควรเก็บพาเลทพลาสติก ในที่ร่มไม่โดนแสงแดด กับสายฝนเข้ามา ถ้าจะแต่ถ้าไม่สามารถทำทั้งสองอย่าง ควรป้องการโดนสายฝน เพราะถ้าโดนทั้งสายฝนและแสงแดดก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก เสื่อคุณภาพรวดเร็วมาก

2.ไม่ควรวาง พาเลทพลาสติก ที่ไม่สม่ำเสมอ ควรวาง พาเลทพลาสติก ที่ขนาดเทากัน ควรวางซ้อนด้วยกัน และ ควรวางให้สม่ำเสมอสวยงาม ไม่ควรแบบเกะกะไม่สม่ำเสมอ เพราะจะทำให้ พาเลทพลาสติก รับน้ำหนัก ไม่สม่ำเสมอกันขณะจัดเก็บ

สรุป การใช้ พาเลทพลาสติก และ การจัดเก็บที่ พาเลทพลาสติก ที่ดี ก็ทำให้ พาเลทพลาสติก เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ลดต้นทุนในการดำเนินการกิจการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างแท้จริง