พาเลทพลาสติก กับการทดสอบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างมีอะไรบ้าง

การทดสอบและความควบคุมคุณมาตรฐาน พาเลทพลาสติก มีดังนี้

1.Computerized bending & compression test การทดสอบการแอ่นตัวและแตกร้าวเมื่อรับน้ำหนักตามสเปกที่กำหนดไว้ในการรับน้ำหนักของ พาเลทพลาสติก ดังนั้นขณะรับน้ำหนักอยู่กับที่  Static Load ขณะรับน้ำหนักเคลื่อนย้าย Dynamic Load และ ขณะรับน้ำหนักบนแร็ก Racking Load โดยการใช้เครื่องกด (Pressing Machine) ตามรูป

โดยจะมีการเอา พาเลทพลาสติก วางบนเครื่องกดโดยใช้แผ่นเหล็กกดบนตัว พาเลทพลาสติก เต็มพื้นที่ด้วยน้ำหนักตามสเปกที่จะให้ พาเลทพลาสติก รุ่นนี้รับได้ เช่น 4 ตัน ก็จะตั้งเครื่องกดมีแรงกดที่ 4 ตัน เป็นต้น และ การทดสอบไม่การแตกร้าวหรือแอ่นตัวของ พาเลทพลาสติก ไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดคือไม่เกิน 10 มม หรือ 1 เซ็นต์ ก็จะถือว่าผ่านการทดสอบ

ทั้งนี้การทดสอบจะมีการใช้อุปกรณ์ทดสอบให้เหมือนกับใช้งานจริง เช่นการทดสอบในขณะเคลื่อนย้าย ก็เอาอุปกรณ์คล้ายงาของรถโฟคลิฟเพื่อให้ในการทดสอบด้วย และ ถ้ามีการทดสอบการวางบนแร็กก็จะมีอุปกรณ์ที่คล้ายแร็กมาให้ในการทดสอบด้วยเหมือนกันเป็นต้น

  1. Sidewall fork tip impact test การทดสอบความเหนียวของผนังด้านข้างทั้ง 4 ด้านเมื่อถูกกระแทกจากแท่งเหล็ก การทดสอบนี้มีการวาง พาเลทพลาสติก ที่ต้องการทดสอบบนSLOPEที่เอียง 45 องศา โดยจะปล่อยจะให้ พาเลทพลาสติก ที่ต้องการทดสอบวางบนรถเลื่อน เพื่อให้รถเลื่อนนำ พาเลทพลาสติก ที่ต้องการทดสอบไปกระแทกกับแท่งเหล็กทีใช้ในการทดสอบ เมื่อทดสอบแล้ว พาเลทพลาสติก ที่โดยแท่งเหล็กกระแทกแล้วไม่มีรอยแตกก็จะถือว่าผ่านการทดสอบนี้

3.Drop Test การทดสอบคุณสมบัติความต้านทานแรงตกกระแทกจากที่สูง การทดสอบนี้เป็นการใช้ พาเลทพลาสติก รุ่นที่ต้องการทดสอบ นำมาถือไว้ในในทีสูงในระดับความสูงประมาณ 1 เมตร จากพื้น แล้ว ปล่อย พาเลทพลาสติก ให้มุม พาเลทพลาสติก กระแทกกับพื้นถ้าไม่มีการรอยแตกร้าวก็ถือว่า พาเลทพลาสติก รุ่นนั้นผ่านการทดสอบ

สรุป การทดสอบและความควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Quality Control) อย่างน้อยจะต้องผ่านการทดสอบทั้งสามอย่างนี้ คือ ผ่านการทดสอบ   1.Computerized bending & compression Test 2. Sidewall fork tip impact test และ Drop Test เป็นอย่างน้อย แต่อาจมีการทดสอบมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าทีต้องการให้ทดสอบเป็นต้น