พาเลทพลาสติก กับ วัตถุดิบที่ใช้แตกต่างกัน

วัตถุดิบที่ใช้ฉีด พาเลทพลาสติก มีด้วยกันหลัก 2 ชนิด คือ 1.Polypropylene (PP) 2. Hight Density Polyethylene (HDPE)

1.Polypropylene (PP) จะสำหรับ ฉีด หรือ ขึ้นรูป 1.พาเลทพลาสติก ( Export plastic pallet) 2.พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานเบา ( Light plastic pallet)

1..1 พาเลทพลาสติก สำหรับส่งออก (Export Plastic pallet ) ที่ใช้เม็ด Polypropylene (PP) เนื่องจาก มีคุณสมบัติเป็นคือน้ำหนักเบา และ มีแข็งแรงมาก ซึ่งเหมาะสำหรับทำ พาเลทพลาสติก สำหรับส่งออก เพราะ การส่งออกต้องการความเบาแต่แข็งแรง เพราะถ้าน้ำหนักของสินค้าที่ส่งออกมาก ก็ทำให้ค่าส่งออก หรือ ต้นทุนส่งออกแพง

1.2.พาเลทพลาสติก สำหรับงานเบา (Light plastic pallet) เม็ด Polypropylene (PP) เหมาะสมสำหรับทำ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้เพราะมีน้ำหนักเบา และ มีความแข็งแรง แต่ไม่เหมาะสำหรับงานที่ใช้หนักมากเนื่องจากมีความเปราะ ทำให้ถ้าเกิดการกระแทกบ่อยจะมีการแตกหักได้

2.Hight Density Polyethylene (HDPE) จะใช้สำหรับ ฉีด หรือ ขึ้นรูป 1.พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานขนาดกลาง (Medium plastic pallet) 2.พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานหนัก (Heavy plastic pallet)

2.1 พาเลทพลาสติก (Medium plastic pallet) เป็นพาเลทพลาสติก ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ เม็ด Hight Density Polyethylene (HDPE) เนื่อง เป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งแรง แต่มีความยีดหยุ่นสูง ทำให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดี คือถ้า พาเลทพลาสติก ชนิดนี้มีการกระแทกบ่อย พาเลทพลาสติก ก็ไม่ชำรุดหรือแตกร้างได้ง่าย

2.2. พาเลทพลาสติก (Heavy plastic pallet) เหมาะสมสำหรับ ขึ้นรูปหรือฉีด พาเลทพลาสติก ชนิดอย่างมากเนืองจากมีน้ำหนักมาก แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถรับสิ่งของหนักโดยไม่แตกแต่อาจะมีการงอหรือเบนนิดหน่อยเนื่องจากมีความยึดหยุ่นสูง ทำให้สามารถวางแร็กได้ดี

สรุป ทั้งเม็ดพลาสติก แบบ Hight Density Polyethylene (HDPE) และ  Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติต่างกัน คือ Hight Density Polyethylene (HDPE) มีความยืดหยุ่นสูง และ มีความแข็งแรง ส่วน  Polypropylene (PP) มีความแข็งแรง และ ทือ แต่เปราะ ทำให้ จึงเหมาะที่ฉีดพาเลทพลาสติกแบบต่างกันเพื่อความเหมาะสม