พาเลทพลาสติก ขนาดยอดนิยมหรือขนาดมาตรฐาน

พาเลทพลาสติก ในปัจจุบันมีขนาดหลากหลายมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กมีตั้งแต่ขนาด 500 x 500 x สูง mm และ มีใหญ่ตั้งแต่ ยาวถึง 2 เมตร  กว้าง 2 เมตร

แต่ พาเลทพลาสติก ที่นิยมใช้มากที่สุด จะด้วยกันสามขนาด คือ ขนาด 1000x1200xสูง mm, 1100x1100xสูง mm และ 800x1200xสูง  mm

พาเลทพลาสติก ทั้งสามขนาดนี้ ก็คือขนาดตามมาตรฐานของ ประเทศที่มีการส่งออกสินค้าจำนวนมากในอดีต คือ ขนาดมาตรฐาน ของประเทศอเมริกา ขนาดมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น และ ขนาดมาตรฐาน ของ ประเทศในโซนยุโรป

1.พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานของประเทศในกลุ่มประเทศอเมริกา ก็คือขนาด 1000x1200x ความสูงจะเป็นเท่าไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะต้องสามารถให้งาของแฮนด์ลิฟท์สามารถเข้าในช่องเสียบงาได้

ซึ. พาเลทพลาสติก ขนาดนี้ประเทศไทยได้ใข้และนิยมการช้านาน กว่า พาเลทพลาสติก ขนาดอื่น เพราะ พาเลทพลาสติก ขนาดนี้ เป็น ขนาดของ พาเลท ไม้ ที่ นิยมก็เป็นขนาดของ พาเลท ไม้ส่วนใหญ่

2.พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น เป็น พาเลทพลาสติก ที่นิยมกันไม่เกิน 15 ปี ที่เริ่มนิยมใช้ในประเทศไทย พาเลทพลาสติก ขนาดนี้เป็น ขนาด 1100x1100x สูง ซึ่งจะเป็นเท่าไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะต้องสามารถให้งาของแฮนด์ลิฟท์สามารถเข้าในช่องเสียบงาได้

3.พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานในโชนยุโรป เป็น ขนาด พาเลทพลาสติก ที่มีความนิยมกันไม่เกิน 10 ปี ในประเทศไทย เนื่องจาก ส่วนใหญ่จะทำเป็น พาเลท ไม้ แต่เนื่องจาก พาเลท ไม้ถูกข้อจำกัดในการส่งออกเพิ่มขึ้น จึงมีการทำเป็น พาเลทพลาสติก เพิ่มขึ้น ขนาด พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรา,ฐานในโซนยุโรปคือ ขนาด 800x1200x สูง ซึ่งจะเป็นเท่าไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะต้องสามารถให้งาของแฮนด์ลิฟท์สามารถเข้าในช่องเสียบงาได้