พาเลทพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ในด้านการขนส่งและการเคลื่อนย้ายในกิจการต่างได้อย่างดีเยี่ยม

พาเลทพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ในด้านการขนส่งและการเคลื่อนย้ายในกิจการต่างได้อย่างดีเยี่ยม

ในสมัยก่อนก่อนที่จะมี พาเลทพลาสติก ก็จะมีพาเลทไม้มาก่อน พาเลทไม้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือในการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าสินค้าไปในที่ต่างๆ

ซึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนมีพาเลทไม้ การเคลื่อนย้ายก็ใช้แรงงานคนในการขนย้ายสินค้า ซึ่งจะทำให้เวลาและใช้ต้นทุนแรงคนค่อนข้างสูง เพระต้องใข้หลายคน เพราะคนหนึ่งคนจะขนสินค้าได้จำนวนไม่มาก และ ถ้ามีน้ำหนักมากก็ขนได้ด้วยความยากลำบาก ซึ่งจะเห็นภาพยนตร์เก่าหรือสารคดีเก่าซึ่งเห็นการแบกข้าวสารทีละกระสอบ ซึ่งลำบากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกว่าพาเลทพลาสติก หรือ พาเลทไม้ขนส่ง

พอเมื่อมีการใช้รถยนต์เป็นเครื่องยนต์ ก็มีการใข้รถยนต์ ต่อมามีการนักออกแบบทำการประดิษฐ์รถโฟคลิฟ และ อุปกรณ์ทีใข้ประกอบ คือ พาเลทไม้ เป็น เอาไม้ยางพารา มาต่อและประกอบเป็นพาเลทไม้ ทำให้การขนส่งสินค้า ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากพาเลทไม้สามารถใข้บรรทุกสินค้าบนพาเลทไม้ทีละมาก ซึ่งกว่ากว่าใช้แรงงานคนหนึ่งคนขนเยอะมากมาก ทำให้เป็นนิคมอย่างมาก แต่พาเลทไม้ก็มีข้อเสียเมื่อ มีการใช้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้น และ มีการส่งออกสินค้ามากขึ้น ให้พาเลไม้มีการพัฒนาเป็น พาเลทพลาสติก

                พาเลทพลาสติก เกิดจากการพัฒนาด้วยปัจจัยของข้อเสียและข้อด้วยต่างมากมายของพาเลทไม้ ทำให้มีนักออกแบบและวิศวกรมีการพัฒนาออกแบบเป็น พาเลทพลาสติก ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

                พาเลทพลาสติก สามารถแก้ปัญหาพาเลทไม้ได้ดังนี้

1.ปัญหาทางด้านเชือรา เนื่องจาก พาเลทพลาสติก ผลิตด้วยพลาสติกไม่มีการอมน้ำทำให้น้ำแห้งเร็วและไม่สะสมน้ำในเนื้อพลาสติก แต่พาเลทไม้ทำจากเนื้อไม้มีการสะสมก็น้ำและอมน้ำทำให้เกิดความชื้นได้

2.ปัญหาเรื่องมอด เนื่องจาก พาเลทพลาสติก มีเนื้อแน่นไม่มีรูพรุนทำให้แมลงมอดไม่สามารถมาอาศัยได้เหมือพาเลทไม้

3.ปัญหาเรื่องเชื้อโรคและแมลง เนื้อจาก พาเลทพลาสติก มีเนื้อแน่นไม่มีรูพรุนทำให้เชือโรคและแมลงไม่สามารถอยู่อาศัยในเนื้อพลาสติกได้

สรุป พาเลทพลาสติก เป็นการออกแบบเพื่อและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของ พาเลทไม้ ซึ่งมีข้อเสียต่างมากมาย