พาเลทพลาสติก ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก P483JU ด้วยเม็ดพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) แทน เม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene)

พาเลทพลาสติก เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานด้านขนส่ง (Logistic) การผลิต พาเลทพลาสติก ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฉีดขึ้นรูปด้วย เม็ดพลาสติก  P483JU ซึ่งเป็นการพัฒนาจากเม็ด PP (Polypropylene) ที่เป็นการขึ้นรูปเป็น พาเลทพลาสติก โดยเฉพาะ

โดยจาการเดิมมีการขึ้นรูป พาเลทพลาสติก  (HDPE) (High Density Polyethylene) ซึ่งทีใช้กันอยู่โดยทั่วไป ซึ่งมักจะมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น

1.พาเลทพลาสติก ที่ผลิตด้วย (HDPE) (High Density Polyethylene) เมื่อมีการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ เป็นระยะเวลานานบน แร็ก (Racking)  จะมีการแอ่นโค้ง

2.พาเลทพลาสติก ที่ผลิตด้วย (HDPE) (High Density Polyethylene) เมื่อมีการใช้งานโดยถูกแรงกดมาก หรือ ถูกกระแทกแรง ก็จะเกิดการแตกร้าวทีเกิดตามรอยมุมของ พาเลทพลาสติก และ รอยเชื่อด้วยความร้อนจะเกิดการแตกหรือหักได้

ดังนั้นปัญหา พาเลทพลาสติก ที่ฉีดจากเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ทำให้มีบริษัท เอสซีจี ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ตั้งต้นเป็นสาเหตุสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการฉีดหรือขึ้นรูป พาเลทพลาสติก ทำให้เกิดเป็นเม็ดพลาสติก P483JU ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกชนิด PP Copolymer ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะกับการขึ้นรูปเป็น พาเลทพลาสติก โดยเฉพาะ และ เป็นการพัฒนร่วมกับริษัทญี่ปุ่น เพื่อให้มีการแก้ปัญหาการฉีด พาเลทพลาสติก อย่างมีสิทธิภาพ

เนื่องจากการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดพลาสติกเกรด P483JU ที่ได้พัฒนาเพื่อให้มีการแก้ปัญหาของการฉีด พาเลทพลาสติก ด้วย  HDPE (High Density Polyethylene) ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติมีความทนทานต่อการโค้งงอ หรือ Flexural Strength เพราะการนำเม็ดพลาสติกไปขึ้นรูปแป็นแท่งแล่วใช้แรงกดเพื่อหาค่าความต้านทานต่อการคัดโค้ง

นอกจากนี้เม็ดพลาสติกเกรด P483JU เมื่อฉีดเป็น พาเลทพลาสติก  ยังเป็นการเพิ่มคุณสมบัติในการต้านแรงกระแทก หรือ Impact Strength โดยการให้แรงกระแทกอย่างฉับพลันแก่วัสดุตามมาตรฐานในห้องแล๊ปของบริษัทเอสซีจี ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่งผลให้ พาเลทพลาสติก ประเภทนี้ทนทานต่อแรงดัดโค้ง และ สามารถรับแรงกระทแกได้มากว่า พาเลทพลาสติก ที่ฉีดด้วย เม็ด HDPE (High Density Polyethylene)

นอกจากนี้ เม็ดพลาสติกเกรด P483JU มีความหนาแน่นน้อยกว่าเมื่อฉีดขึ้นรุปเป็น พาเลทพลาสติก แล้วจะมีน้ำหนักเบากว่าการฉีด พาเลทพลาสติก ด้วยเม็ด HDPE (High Density Polyethylene) และ ใช้เม็ดพลาสติกน้อยกว่า 8% ทำให้มีการประหยัดต้นทุนในการผลิต