พาเลทพลาสติก ที่มีขนาดต่างๆ เพราะอะไร

พาเลทพลาสติก ที่มีขนาดต่างๆ เพราะอะไร

พาเลทพลาสติก ที่มีขนาดต่างกันในปัจจุบันที่เราเห็นโดยทั่วไป เนืองจากสาเหตุดังนี้

1.ตามขนาดก็พาเลทไม้ เนื่องจากพาเลทไม้ มีการก่อน พาเลทพลาสติก ทำให้มีเมื่อมีการเปลี่ยน เป็น พาเลทพลาสติก ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะยึดขนาดพาเลทไม้ ที่เคยใช้การก่อน เป็นมาตรฐาน ในการทำขนาด (กว้าง คูณ ยาว คูณ สูง) พาเลทพลาสติก เพื่อให้ พาเลทพลาสติก สามารถรองรับงาน เพื่อทดแทนการใช้พาเลทไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2.จัดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น พาเลทพลาสติก สำหรับใช้หมุนเวียนใช้หลายรอบใช้โรงงาน หรือ ใช้สำหรับส่งออก ถ้าเป็น พาเลทพลาสติก สำหรับใช้หมุนเวียนหลายรอบในโรงงาน จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีขนาดค่อนข้างสูง หรือ เท่ากับ 15 ซม. หรือมากกว่า เพราะ พาเลทพลาสติก ที่ใช่ในหมุนเวียนจะมี พาเลทพลาสติก มีน้ำหนักมาก เพราะต้องเป็น พาเลทพลาสติก ต้องมีความแข็งแรง

ส่วน พาเลทพลาสติก สำหรับส่งออก จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีความสูงเท่า 15 ซม.หรือ ต่ำกว่า เนื่องจาก พาเลทพลาสติก ส่งออกต้องเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีน้ำหนักเบา และ มีความสูงต่ำ เพราะความสูงของ Container สำหรับส่งออก จะมีชนาดกำจัด พาเลทพลาสติก จึงต้องมีความสูงต่ำเพื่อสามารถนำสินค้าเข้าContainerได้อย่างสะดวกสบาย และ พาเลทพลาสติก สำหรับส่งออก ต้องเป็นมีน้ำหนักเบา เนื่องจาก ราคาเฟสในการส่งออกมีราคาแพงมาก และ จะคิดตามน้ำหนักของสินค้า ในContainer

3.พาเลทพลาสติก ที่ทำขนาดตามสินค้าหรือหีบห่อสินค้า ทีจะวางบน พาเลทพลาสติก เช่น พาเลทพลาสติก ที่ใช้วางชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ ทำให้ พาเลทพลาสติก สำหรับวางชินส่วนรถยนต์จะมีขนาดความยาวมาก พาเลทพลาสติก สำหรับใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต พาเลทพลาสติก ที่ใช้จะมีขนาดเล็ก จะมีความกว้าง และ ยาว ไม่ถึง 1 เมตรเป็นต้น

4.พาเลทพลาสติก ที่จัดทำตามผู้ใช่และวิศวกร เนื่องจาก พาเลทพลาสติก สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ จึงมีการวิเคราะห์ขนาดฝ่ายวิศวกร เพื่อจัดทำแม่พิมพ์ให้ตรงกับการใช้งานเพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่งโดยสามารถจัดเรียงสินค้าได้ตามขึ้นในการวางสินค้าบนพาเลทและนำขึ้นรถบรรทุกของโรงงานเป็นต้น