พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะแปลกแตกต่างจาก พาเลทพลาสติก ที่เห็นกันอยู่ทั่วไป

พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะแปลกแตกต่างจาก พาเลทพลาสติก ที่เห็นกันอยู่ทั่วไป

1.พาเลทพลาสติก มีล้อ พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะเป็นล้อ จะเป็น พาเลทพลาสติก มาตรฐาน                    พาเลทพลาสติก ขนาดใหญ่ และ พาเลทพลาสติก ขนาดเล็กก็ได้

พาเลทพลาสติก มีล้อ จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะเหมือน พาเลทพลาสติก ทั่วไปเป็นจะมีการติดล้อ ตามขาสามขาก็ พาเลพลาสติก ประมาณ 9 ล้อ เป็นล้อเล็กๆๆ เพื่อสามารถเลื่อนสินค้าบน พาเลทพลาสติก ไปมาได้โดยไม่ต้องใช้ Hand lift แต่ถ้าจะยก พาเลทพลาสติก นี้ลงบนรถขนส่งสินค้า ก็สามารถยก พาเลทพลาสติก ขึ้นรถขนส่งสินค้า โดยให้  Forklift ได้ ดังรูป ข้างล่าง

2.พาเลทพลาสติก แบบที่เป็นลังพลาสติกไปให้ตัว พาเลทพลาสติก นี้ จะเป็น พาเลทพลาสติก ขนาดใหญ่         พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐาน และ พาเลทพลาสติก ขนาดเล็กก็ได้ ทั้งนั้น ลักษณะ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ จะคล้าย พาเลทพลาสติก ทีมีช่องสำหรับให้ Forklift และ Hand lift ยกสินค้าได้ แต่จะมีส่วนข้างบนคล้ายลังพลาสติก และ สามารถปิดฝาได้ ตามรูปข้างล่าง

3.พาเลพลาสติก แบบ ที่เป็นตะแกรงเหล็ก จะเป็น พาเลทพลาสติก คล้ายรถเข็นสินค้าในห้างสรรพสินค้า มีล้อเลื่อนได้ และ มีช่องสำหรับให้  Forklfit ยกสินค้าขึ้นบนรถขนส่งสินค้าได้ตามรูปข้างล่าง

สรุป พาเลทพลาสติก สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะได้ปรับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พาเลทพลาสติก ได้เป็นลกษณะต่างตามที่วิศวกรผุ้ออกแบบ ที่ต้องการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผุ้ใช้โดยสามารถออกเป็น รถเข็น ลังพลาสติก และ พาเลทพลาสติก เสริมล้อเป็นต้น