พาเลทพลาสติก ที่ใช้ในประเทศไทย มี มีคำเรียก พาเลทพลาสติก หลากหลาย ตามลักษณะ

พาเลทพลาสติก ที่ใช้ในประเทศไทย มี มีคำเรียก พาเลทพลาสติก หลากหลาย ตามลักษณะ

พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบนี้มีการจัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อรองรับการใช้การของโรงงานยางพาราในประเทศไทย พาเลทพลาสติก แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าโปร่งหรือหน้าตะแกรง เนื่องจาก ต้องการให้น้ำยางบางส่วนที่ไม่ได้เกาะเป็นยางแผ่นสามารถร่วงตกพื้นได้ และ มีการระบายอากาศได้ดีทำให้ยางพาราแห้งแร็ว

ตามรูป พาเลทพลาสติก จะมีลักษณะ หน้าเรียบหรือหน้าทึบทั้งสองด้าน เพื่อจะเอาพาเลทพลาสติกมาทับถุงปูนแล้วจะไม่มีการแตกของถุงปูน ลักษณะการวางถุงปูนของพาเลทปูน ก็คือ วางถุงปูนจำนวนหนึ่งให้เต็มพื้นที่พาเลทพลาสติก หลังจากนั้นก็เอา พาเลทพลาสติก ตัวที่สองมาวางทับที่ถุงปูนที่วางบน พาเลทพลาสติก ตัวแรก ซึ่งพาเลทพลาสติก จะวางซ้อนกัน ในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อย จนกว่าผู้ใช้งานจะพอใช้ ซึ่งการวาง พาเลทพลาสติก ลักษณะอย่างนี้ สามารถทำได้กับถุงอื่นที่มีลักษณะคล้ายถุงปูนเช่น ถุงข้าว ถุงกระสอบข้าว และ ถุงแป้ง ก็ได้

พาเลทพลาสติก สำหรับถุงปูนแบบนี้จะไม่สามารถใช้งานกับตะเข้ หรือ แฮนด์พาเลท ได้  พาเลทพลาสติก อีกประเภทหนึ่งที่มีสำหรับวางสินค้าเฉพาะเช่นยางพารา ซึ่งในประเทศไทย พาเลทพลาสติกชนิดนี้มีการผลิตออกมาเพื่อประมาณ 3 ปี ที่แล้ว ซึ่งเป็นพาเลทพลาสติก ชนิดพิเศษคือจะมีลักษณะยาวเป็นพิเศษ และ มีขอบกั้นตกที่หน้าโตะพาเลทพลาสติกประมาณ 1 นิ้ว ตามตัวอย่ารูปข้างล่าง

สรุปคำเรียกพาเลทพลาสติก ตามสิ่งของที่นำมาวางบนพาเลทพลาสติกส่วนใหญ่ จะเรียกตามความเหมาะสมในการใช้งานกับสิ่งนั้น เช่นพาเลทปูน หรือ พาเลทวางปูน ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมในการวางถุงปูน แต่พาเลทพลาสติกลักษณะแบบสามารถวางบนถุงอื่นทีลักษณะคล้ายถุงปูนก็ได้ และ พาเลทพลาสติกยางพารา หรือ พาเลทพลาสติกสำหรับวางยางพารา ก็จะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการวาง ยางพารา แต่ก็สามารถวางสินค้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายยางพาราก็ได้ อีกทั้งนั้นอนาคตก็อาจจะมีการพัฒนาพาเลทพลาสติกที่มีรูปแบบเฉพาะในการวางสินค้าตัวอื่นอีกต่อไป

พาเลทพลาสติก ที่ใช้ในประเทศไทย มี มีคำเรียก พาเลทพลาสติก หลากหลาย ตามลักษณะ

พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบนี้มีการจัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อรองรับการใช้การของโรงงานยางพาราในประเทศไทย พาเลทพลาสติก แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าโปร่งหรือหน้าตะแกรง เนื่องจาก ต้องการให้น้ำยางบางส่วนที่ไม่ได้เกาะเป็นยางแผ่นสามารถร่วงตกพื้นได้ และ มีการระบายอากาศได้ดีทำให้ยางพาราแห้งแร็ว

ตามรูป พาเลทพลาสติก จะมีลักษณะ หน้าเรียบหรือหน้าทึบทั้งสองด้าน เพื่อจะเอาพาเลทพลาสติกมาทับถุงปูนแล้วจะไม่มีการแตกของถุงปูน ลักษณะการวางถุงปูนของพาเลทปูน ก็คือ วางถุงปูนจำนวนหนึ่งให้เต็มพื้นที่พาเลทพลาสติก หลังจากนั้นก็เอา พาเลทพลาสติก ตัวที่สองมาวางทับที่ถุงปูนที่วางบน พาเลทพลาสติก ตัวแรก ซึ่งพาเลทพลาสติก จะวางซ้อนกัน ในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อย จนกว่าผู้ใช้งานจะพอใช้ ซึ่งการวาง พาเลทพลาสติก ลักษณะอย่างนี้ สามารถทำได้กับถุงอื่นที่มีลักษณะคล้ายถุงปูนเช่น ถุงข้าว ถุงกระสอบข้าว และ ถุงแป้ง ก็ได้