พาเลทพลาสติก น้ำหนัก หรือ น้ำหนัก พาเลทพลาสติก มีความหมายถึงอะไร

พาเลทพลาสติก ที่เห็นกันอยู่ทั่วไปจะมีน้ำหนักมากน้อยแต่ต่างกันออกไป และ จะทำให้ปัจจัยในของผลกระทบต่อ พาเลทพลาสติก KPI ซึ่งจะมีต่อหลายด้านด้วยกันดังนี้

1.เรื่องผลกระทบต่อการแบ่ง ประเภท พาเลทพลาสติก ซึ่งจะเป็น 1.พาเลทพลาสติก แบบส่งออก (export plastic pallet 2.พาเลทพลาสติก ใช้งานแบบเบา ( Light plastic pallet) 3.พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานปานกลาง 4.พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานหนัก

1.1 พาเลทพลาสติก แบบส่งออก (export plastic pallet) น้ำหนัก พาเลทพลาสติก แบบนี้น้ำหนักประมาณ ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม เพราะ ทีน้ำหนักเบาจะมีผลต่อราคาค่าระวางทางเรือ หรือ เครื่องบิน ถ้ามีน้ำหนักน้อยราคาค่าส่งออกก็จะถูก และ ถ้ามีน้ำหนักมาก ราคาค่าส่งออกก็จะแพงตามน้ำหนักของ พาเลทพลาสติก ไปด้วย

1.2.พาเลทพลาสติก แบบให้งานสำหรับงานเบา (Light plastic pallet)  น้ำหนัก พาเลทพลาสติก ก็จะมีประมาณ 10-12 กิโลกรัมเนื่องจาก พาเลทพลาสติก แบบนี้ ต้องเป็น พาเลทพลาสติก ที่รับน้ำหนักสินค้าไม่นักประมาณไม่เกิน 1ตัน สำหรับใช้ขณะเคลื่อนย้าย และ ไม่เกิน 2 ตัน สำหรับใช้ขณะเคลื่อนที่

1.3. พาเลทพลาสติก แบบใช้งานแบบปานกลาง (Medium plastic pallet) น้ำหนัก พาเลพลาสติก ก็จะมีประมาณ 12-17 กิโลกรัม พาเลทพลาสติก แบบนี้ จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่รับน้ำหนักสินค้าไม่หนักเกิน 1.5 ตัน ขณะเคลื่อนย้าย และ 5 ตัน ขณะอยู่กับที่

1.4 พาเลทพลาสติก แบบใช้งานหนัก (Heavy plastic pallet) น้ำหนัก พาเลทพลาสติก ก็มีประมาณ 18 กิโลกรัมขึ้นไป โดย พาเลทพลาสติก แบบนี้จะรับน้ำหนักได้ 1.5 ตันขึ้นไปขระเคลื่อนย้าย และ รับน้ำหนักได้ 4.5 ตันขึ้นไปขณะอยู่กับที่

  1. มีความกระทบ ทางด้านราคาขายหรือต้นทุนราคา พาเลทพลาสติก ถ้า พาเลทพลาสติก มีน้ำหนักมากราคา พาเลทพลาสติก ก็จะมากตามไปด้วย และ ถ้า พาเลทพลาสติก มีน้ำหนักน้อยราคา พาเลทพลาสติก ก็จะน้อยตามไปด้วยเป็นต้น

สรุป พาเลทพลาสติก น้ำหนัก หรือ น้ำหนัก พาเลทพลาสติก จะมีผลกระทบด้านต่อการแบ่งประเภท                 พาเลทพลาสติก และ มีผลกระทบด้านต่อราคา พาเลทพลาสติก