พาเลทพลาสติก ผลิตด้วยไม้เทียมพลาสติก หรือ พาเลพทพลาสติก แบบน๊อกดาวน์

พาเลทพลาสติก ที่จะเป็นส่วนใหญ่ เป็น พาเลทพลาสติก นำเม็ดพลาสติกมาหลอมละหลายเพื่อให้คล้ายของเหลวคล้ายน้ำ เพือจะให้สามารถเข้าเครื่องฉีดในเครืองฉีดพลาสติก เพื่อให้ฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อที่จะทำให้ขึ้นรูปเป็น

                พาเลทพลาสติก ซึ่งก็มีหลากหลายแบบเป็นทั้งแบบหน้าเรียบหรือหน้าทึบ และ หน้าโปร่งหรือหน้าตระแกรง

แต่กระบวนการผลิต พาเลทพลาสติก เป็นกระบวนการผลิตทีใช้ต้นทุนที่สูงด้วยต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่มีขนาดใหญ่โดยต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 2000 ตันขึ้นไป ทำให้การผลิต พาเลทพลาสติก มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง

พาเลทพลาสติก น๊อกดาวน์เป็นการคิดค้นของนักออกแบบและวิศวกร เพื่อตอบสนองการใช้ พาเลทพลาสติก และ การกิจการทีต้องการผลิต พาเลทพลาสติก ที่ใช้ต้นทุนไม่สูงในเรื่องทีต้องใช้เครื่องฉีดขนาดใหญ่ เพราะ การผลิต

พาเลทพลาสติก น๊อกดาวน์ เพียงต้นทุนหลักการจัดหาแผ่นพลาสติก หรือ เครื่องฉีดขนาดกลางซึ่งมีขนาดไม่ถึง 1000 ตัน เพื่อฉีดเป็นแผ่นพลาสติก เพื่อนำมาตัดเป็นท่อนแบบเป็นไม้เทียมพลาสติก คล้ายคลึงกับไม้ทีประกอบเป็นพาเลทไม้ โดยการนำใม้เทียมพลาสติก การประกอบเป็น พาเลทพลาสติก ซึ่งมีลักษณะคล้ายพาเลทไม้ ด้วยการใช้น๊อตยึดต่อกันเป็น พาเลทพลาสติก น็อกดาวน์

ราคา พาเลทพลาสติก แบบน็อกดาวน์ จะมีราคาถูกกว่าหรือเท่าในน้ำหนักของ พาเลทพลาสติก ที่เท่ากัน แต่ข้อดีก็ พาเลทพลาสติก แบบน๊อกดาวน์ คือสามารถนำมาซ่อมได้ เพราะ การประกอบไม้เทียมพลาสติก จนเป็น พาเลทพลาสติก แบบน็อกดาวน์ คือการใช้น๊อตยึดติดกับเป็น

              พาเลทพลาสติก ดังน้นการซ๋อมจึงยากกว่า พาเลทพลาสติก แบบฉีดโดยทั่วไป เพราะเพียงใช้ไม้เทียมพลาสติก ท่อนใหม่การยึดติดด้วยน๊อต เพื่อทดแทนก้าน พลาสติกของ พาเลทพลาสติก ที่แตกหัก

สรูป พาเลทพลาสติก แบบน็อกดาวน์ เป็น พาเลทพลาสติก ที่เหมาะสำหรับการผลิตในกิจการขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง เพราะใช้ต้นทุนไม่สูง เพื่อตอบโจทย์ ให้แก่ลูกค้าของผู้ผลิตในกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เพื่อตอบสนองต้องการใข้ พาเลทพลาสติก และ พาเลทพลาสติก แบบน๊อกดาวน์ก็มีข้อดีคือสามารถซ่อมได้ง่ายกว่า พาเลทพลาสติก ที่ใช้การฉีดแบบทั่วไป