พาเลทพลาสติก มีหลากหลายขนาดและมีความต่างกันเนื่องจากอะไร

พาเลทพลาสติก ในประเทศไทย ที่สามารถเจอตามสถานที่ต่างๆๆ จะมีขนาดที่แตกต่างกัน บ้างก็มีขนาดเล็กมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอ พาเลทพลาสติก ลักษณะนี่ในตามซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็น พาเลทพลาสติกที่มีขนาดเล็กมาก จะมีขนาดแค่กล่องพลาสติกใบขนาดกลางเท่านั้น  และ ถ่าใช้คำเรียกขนาดพาเลทก็จะเป็น ขนาด 500x500x150mm โดยจะหมายถึง พาเลทพลาสติก จะมีความกว้าง 500 มม. มีความยาว 500 มม. และ มีความสูง 150 มม. ที่พาเลทพลาสติก มีลักษณะ เป็น พาเลทพลาสติก ขนาดเล็ก เพราะ เนื้อที่ของซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก พาเลทพลาสติก ขนาดใหญ่ไม่เหมาะเพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไม่สะดวกมากนัก  ส่วน พาเลทพลาสติก ชนาดใหญ่ที่เราจะเห็นส่วนใหญ่ก็เป็น พาเลทพลาสติก ที่บรรรทุกน้ำอัดลมตามรถส่งน้ำอัดลม ซึ่งพาเลทพลาสติก ส่วนใหญ่ตามรถขนส่งน้ำอัดลมพวกนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก ขนาดใหญ่มาก

ตามทีเห็นตามรถขนส่งน้ำอัดลมส่วนใหญ่ พาเลทพลาสติก จะเป็นขนาด 1000x1600x150mm โดยจะหมายถึง พาเลทพลาสติก จะมีความกว้าง 1000 มม. ความยาว 1600 มม. และ ความสูง 150 มม. ที่ พาเลทพลาสติก สำหรับบรรทุกน้ำอัดลมในรถขนส่งน้ำอัดลมมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เพื่อ สามารถวางลังน้ำอัดลมได้มาก ตามขนาดของลัง และ วาง พาเลทพลาสติก เพียงแผ่นเพื่อให้เต็มความกว้างก็กระบะของรถขนส่ง  ส่วน พาเลทพลาสติก ที่เราสามารถเห็นได้ตามโรงงานทั่วไป ไม่ใช้โรงงานเฉพาะอย่าง เช่นโรงงานผลิตอาหาร พาเลทพลาสติก ส่วนใหญ่ จะเป็น พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน อเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น โดยในประเทศไทยส่วนใหญ่ พาเลทพลาสติก จะใช่เป็นมาตรฐาน อเมริกา คือ มีขนาด 1000mm x 1200mm x 150mm คือ เป็น พาเลทพลาสติก มีขนาด กว้าง 1000มม. ยาว 1200มม. และ ทึความสูง 150มม. ตามรูป

และทีสามารถเห็นมาก เป็น ลำดับรองลงมาเป็น พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐาน ของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีขนาด 1100mm x 1100mm x 150mm คือพาเลทพลาสติก ที่มีขนาดความกว้าง 1000มม. ความยาว 1200มม. และมีความสูง 150มม.ตามรูป

ส่วน พาเลทพลาสติก ที่เป็นน้อยมาก จะเป็น พาเลทพลาสติก ขนาดมาตรฐานของยุโรป ซึ่งเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีความกว้าง 800mm x 1200mm x 150mm  ซึ่งความถึง พาเลทพลาสติก ขนาดนี้จะมีความกว้าง 800มม. มีความยาว 1200มม. และมีความสูง 150มม.ตามรูป