พาเลทพลาสติก รูปแบบต่างกับการใช้งานต่างกัน

พาเลทพลาสติก ในปัจจุบัน มีด้วยกันหลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละขนาดและรูปแบบของ        พาเลทพลาสติก ก็จะมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไป

พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบใช้งานได้ทั้งสองด้านนั้น พาเลทพลาสติก แบบนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานกับถุงพลาสติก ถุงกระสอบ และ ถุงทรายเพราะ พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบนี้จะสามารถใช้วางทับถุงพลาสติก ถุงกระสอบ และ ถุงทราย ได้โดยถุงพลาสติก ถุงกระสอบ และ ถุงทรายโดยไม่ได้แตก เพราะ พาเลทพลาสติก จะไม่มีสันไปกดถุงเหล่านั้นให้แตก

พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบใช้งานได้ด้านเดียว หรือ ลักษณะสามขา และ ขาอีคว่ำ พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้จะสามารถใช้งานได้เพียงสองด้านกับแฮนด์ลิฟแต่สามารถใช้ พาเลทพลาสติก แฮนด์ได้สะดวกเพราะจะไม่มีคานเพือเป็นอุปสรรคในการใช้แฮนด์ลิฟในการยก พาเลทพลาสติก เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบน พาเลทพลาสติก และ พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้จะไม่สามารถวางทับถุงพลาสติก ถุงกระสอบ และ ถุงทรายโดยไม่แตก

พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบใช้งานได้ด้านเดียว เป็นลักษณะขาหน้าต่าง (Window Cross) พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้จะสามารถวางทับบนสินค้าได้ และ วางบนถุงจัมโบ้ได้โดยทำให้กล่องไม่แตก และ ถุงจัมโป้ไม่เสียหาย                  พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบนี้ จะสามารถให้งานได้ทั้ง โฟคลิฟ และ แฮนด์ลิฟได้ทั้งสี่ทาง

พาเลทพลาสติก ลักษณะแบบใช่งานได้ด้านเดียว เป็นลักษณะแบบขาหลุม พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้จะเป็น  พาเลทพลาสติก ที่เหมาะสมกับสถานที่ไม่กว้างขวางมากนักเพราะ พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้สามารถวางซ้อนทับกันได้เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

พาเลทพลาสติก เมื่อไม่ได้ใช้งาน และ พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้สามารถให้งานได้ทั้ง โฟคลิฟ และ แฮนด์ลิฟได้ทั้งสี่ทาง

พาเลทพพลาสติก ที่มีลักษณะแตกต่าง เพราะนักออกแบบหรือวิศวกร มีการออกแบบเพื่อให้ให้สามารถใช้งานให้เหมาะสมกับกิจการการแต่ละประเภทแตกต่างกันในแต่ละประเภทของการใช้งาน