พาเลทพลาสติก สามารถลดต้นทุน การประกอบการและความเสียหายจากสินค้าได้

พาเลทพลาสติก เป็นสิ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนการทำดำเนินกิจการของผุ้ประกอบและความเสียหายจากสินค้าได้

พาเลทพลาสติก เป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนการใช้ พาเลทไม้ เพื่อให้มีการช่วยลดต้นทุนในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ

เนื่องจาก พาเลทไม้ ถึงมีราคาถูกกว่า พาเลทพลาสติก ก็จริงแต่การใช้พาเลทไม้มีข้อเสียมากมายในการใช้วางสินค้า หรือ บรรทุกสินค้า เนื่องจาก พาเลทไม้ มีผิวขุกขระมีเสี่ยนบนพื้นผิว ทำให้ถ้ามีการใช้ต่อไปเป็นเวลานานก็ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายจากผิวที่ขุกขระและเสี่ยนบนผิวไม้ของพาเลทไม้

อายุการใช้งานพาเลทไม้มีอายุค่อนข้างต่ำมัอายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี ทำให้เกิดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเสียหายของสินค้าและการเสื่อสภาพของพาเลทไม้มากกว่า พาเลทพลาสติก

พาเลทพลาสติก จึงเป็นทางออกสำหรับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการ เพราะ พาเลทพลาสติก ออกแบบเพื่อใช้ทดแทนการใช้พาเลทไม้

พาเลทพลาสติก มีอายุการใช้งานมากกว่าพาเลทไม้หลายเท่า และ พาเลทพลาสติก มีผิวเรียบไม่มีเสี่ยน ทำให้โอกาสทำความเสียหายกับสินค้าที่วางบน พาเลทพลาสติก น้อยมาก และเป็นการลดต้นในการทำมาตราฐานอุตสาหกรรม (ISO) ได้ง่าย

พาเลทพลาสติก สามารถเก็บไว้ในที่โล่งแจ้งได้ โดยที่อายุการใช้งานไม่ลดลง ส่วน พาเลทไม้ถ้ามีการวางพาเลทไม้บนที่โล่งแจ้ง จะทำให้อายุการใช้งานลดลงมาก เนื่องจากเนื้อไม้ไม่สามารถทนก็ความชื้นและความร้อนได้

สรุป พาเลทพลาสติก ถึงจะมีราคาแพงกว่าพาเลทไม้ แต่อายุการใช้งานมากกว่า และ ลดความเสียหายต่อสินค้าบน พาเลทพลาสติก ได้มากกว่าพาเลทไม้