พาเลทพลาสติก สำหรับวางบนแร็ก (Racking Plastic Pallet)

พาเลทพลาสติก สำหรับวางบนแร็ก (Racking Plastic Pallet)

พาเลทพลาสติก ที่สำหรับวางบนแร็ก (Rack) ซึ่งในปัจจุบัน แร็กจะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ 1.Selective Rack 2.Drive in Rack 3. Automatic Rack

1.Selective Rack ลักษณะแร็กแบบบนี้จะเป็นคานสองคานวางขนานกันโดยทั่วไประยะห่างประมาณ 1เมตร เนื่องจากการวาง พาเลทพลาสติก บนแร็กต้องมีการเผื่อความยาวให้พ้นคานประมาณ 10 เช็นติเมตร และ การทดสอบการวางแร็ก(Racking Load) จะใช้สำหรับ Selective Rack

ซึ่ง พาเลทพลาสติก ส่วนใหญ่จะสร้างเพื่อวางแร็กแบบนี้ได้ ยกเว้น พาเลทพลาสติก แบบส่งออก เนื่องจาก พาเลทพลาสติก ส่งออกจะมีน้ำหนักเบา แต่ พาเลทพลาสติก สำหรับวางบนแร็ก ส่วนใหญ่จะมีน้ำหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป เนื่องจาก น้ำหนัก พาเลทพลาสติก เท่านี้

จะทำให้สามารถรับน้ำหนักบนแร็กแบบนี้ได้อย่างน้อย 300 กิโลกรัม แต่ถ้า พาเลทพลาสติก น้ำหนักมากกว่านี้ ก็จะสามารถรับน้ำหนักบนแร็กลักษณะแบบนี้ได้เพิ่มอาจมากถึง 1,500 กิโลกรัมเลยทีเดียว

2.Drive Rack  ลักษณะแร็กแบบนี้จะเป็นแง่งหรือตะข้อเกี่ยวตรงมุมของ พาเลทพลาพลาสติก ซึ่งการวางแร็กลักษณะแบบนี้จะไม่มีการเผื่อความยาวให้พ้นแร็ก แต่จะวางพอดีกับความยาวความกว้างของ พาเลทพลาสติก ทำให้การคิดการวางแร็กแบบนี้ต้องมีการเผื่อการรับแบบ Racking Load น้ำหนักไว้ประมาณ 200 กิโลกรัม เพราะRacking Load จะเป็นคำนวณการรับน้ำหนักบน พาเลทพลาสติก บน Selective Load เท่านั้น

ดังนั้น พาเลทพลาสติก จะมีน้ำหนักมากกว่า พาเลทพลาสติก ที่วางบนSelective Rack หรืออาจมีการเสริมเหล็ก เพื่อให้วางแร็ก Drive in Rack ได้

3.Automatic Rackiลักษณะแร็กแบบนี้จะเป็น แร็กแบบDrive in แต่ระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับเรียง พาเลทพลาสติก บนแร็ก ทำให้ พาเลทพลาสติก ลักษณะจะต้องมีความยาว ความกว้าง และ ความสูง ทีแน่นอน

เพราะ แร็กลักษณะนี้มีเซ็นเซอร์จับความกว้าง ความยาว และ ความสูง ของ พาเลทพลาสติก เนื่องจากมีวิศวกรมีการตั้งค่าความกว้าง ความยาว และความสูงของ พาเลทพลาสติก ที่ระบบควบคุมของคอมพิวเตอร์ของแร็กแบบนี้

เพราะถ้า พาเลทพลาสติก ที่มีความกว้าง ความยาว และ ความสูง ไม่เท่ากับที่วิศวกรตั้งค่า พาเลทพลาสติก ที่มีขนาดไม่เท่ากับที่วิศวกรตั้งค่า ระบบเซ็นเซอร์ จะไม่และระบบการเรียง พาเลทพลาสติก บนแร็กก็จะไม่ทำงาน

สรุป พาเลทพลาสติก ที่วางบนแร็ก ทั้งแบบ Selective Rack Drive in Rack และ Automatic Rack จะมีลักษณะ พาเลทพลาสติก ที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากลักษระ แร็กทั้งสามชนิดมีความแตกต่างกัน