พาเลทพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และ กิจการผลิตอาหาร

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการอาหาร เป็นกิจการที่ต้องการความสะอาดถูกหลักอนามัย ต้องไม่มีฝุ่นเกาะ หรือ มีสิ่งสกปรกภายในโรงงาน โดยเฉพาะโรงผลิต ที่ไม่สามารถให้มีสิ่งแปลกปลอม สิ่งที่ปนเปื้อน ในกระบวนการผลิต สำหรับการผลิตอาหาร

ดังนั้น พาเลทพลาสติก ทีใช้ในโรงงานอาหารจะต้องมีความสะอาด ไม่หลุมหรือรุในฝุ่นเกาะ และ สามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย

พาเลทพลาสติก ที่สำหรับที่เหมาะสมสำหรับ โรงงานอาหาร หรือ กิจการอาหาร จะต้องมีลักษณะ เป็น พาเลทพลาสติก หน้าเรียบ ไม่มีหลุมหรือรู บริเวณด้านหน้า และ ด้านหลัง พาเลทพลาสติก

พาเลทพลาสติก ชนิดเวลาทำความสะอาด เพื่อชำระคราบสกปรกได้โดยง่าย โดยใช้น้ำฉีดเพื่อชำระคราบสกปรกเพียงแค่นี้และปล่อยให้แห้งเองได้

พาเลทพลาสติก ความมีสีที่ไม่ใช่สีดำ หรือ สีเทาดำ เนื่องจากสามารถมองเห็นฝุ่นหรือคราบสกปรกได้ยาก ทำให้สามารถตกหล่นในการสังเกตุคราบสกปรกต่างบน พาเลทพลาสติก ที่จะวางอาหารได้โดยง่าย

ดังนั้น สีของ พาเลทพลาสติก ความเป็นสีที่มีความสว่าง  ถ้าเป็นสีใส หรือ สีขาวยิ่งดี ก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก มีราคาแพง แต่ถ้าต้องราคาย่อมเยาลงอีกหน่อย สีของ พาเลทพลาสติก ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และ ทำให้ราคา พาเลทพลาสติก ไม่แพงมากนัก เช่น สีแดง สีเหลือง หรือ สีฟ้า เป็นต้น

สรุป พาเลทพลาสติก สำหรับกิจการอาหาร หรือ สำหรับโรงงานผลิตอาหารควรเป็นลักษณะเรียบไม่มีหลุมหรือรูใดๆ ที่ฝุ่นหรือคราบสกปรกสามารถเกาะได้ง่าย ควรสามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย และ ความมีสีที่สว่าง เพื่อให้มองเห็นฝุ่น คราบสกปรก และ สิ่งแปลกปลอมได้โดยง่าย