พาเลทพลาสติก สำหรับใช้งานบนสายพานการผลิตของโรงงานผลิตระบบอัตโมมัติ

ปัจจุบัน อุตสาหกรรม ต่างมีการใช้เครื่องจักรมาใช้ในการผลิต แทนแรงงานคนในการผลิตมากขึ้น บางโรงงานจะไม่ใช้คนในการผลิตในโรงงานแม้แต่คนเดียว แต่จะเป็นการใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ทั้งหมด ดังนั้น พาเลทพลาสติก ที่ใช้บนสายพานของโรงงานผลิตจึงมีความนิยมมากขึ้น

ดังนั้นการออกแบบ พาเลทพลาสติก ที่ใช้บนสายพานมีความสำคัญมากขึ้น ทำให้มีนักออกแบบและวิศวกรมีการออกแบบ พาเลทพลาสติก ที่ใช้บนสายพานที่เป็นทั้ง พาเลทพลาสติก ที่ใช้งานเบา งานกลาง และ งานหนัก โดยการทำพาเลทสามารถวางบนสายพานได้โดยไม่เอียงตกและอยู่บนสายพานขณะบรรทุกสิ่งของได้อย่างต่อเนื่องจนครบ กระบวนการผลิตสิ่งของเสร็จ

พาเลทพลาสติก แบบขาวินโดว์ (Window Cross) ที่ใช้บนสายพานจะมีลักษณะที่พิเศษโดยจะเป็นเพื่อสามารถใข้งานบนสายพานได้ โดยทางวิศวกรและนักออกแบบ จะออกแบบให้ด้านล่าง พาเลทพลาสติก มีขาวางพาดขวางบนสายพาน ทั้งสี่ด้าน ดังต.ยดังรูป

แต่ก็มี พาเลทพลาสติก แบบเก่าที่เป็น พาเลทพลาสติก แบบใช้งานได้สองด้าน เพราะ พาเลทพลาสติก แบบนี้สามารถใช้งานด้วยสายพานได้เพราะมีพื้นผิวได้ที่สัมผัสบนสายพานทั้งสี่ด้านเหมือนกัน แต่ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้สามารถใช้ได้กับรถโฟคลิฟ (Forklift) เพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ดีเพราะไม่สามารถใช้งานกับแฮนด์ลิฟ (Hand lift) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและคนงานทุกประเภทนิยมใช้

พาเลทพลาสติก ลักษระใช้บ้างที่สามารถใช้กับสายพานได้บ้าง พาเลทพลาสติก ชนิดที่ที่ไมสามารถใช้งานบนสานพานได้จะมีลักณะดังนี้

1.พาเลทพลาสติก แบบสามขา พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้จะสามารถวางพาดบนสายพานได้เพียงสองด้านทำให้ พาเลทพลาสติก นี้ถ้าวางบนสายพานจะมีการเอียงและตกหล่นขณะอยู่บนสายพานการผลิตได้

2.พาเลทพลาสติก แบบขาหลุม พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้ไม่ด้านหนึ่งด้านใดวางพาดบนบนสายพาน ถ้าเอา พาเลทพลาสติก ชนิดวางบนสายพาน สิ่งของและ พาเลทพลาสติก บนสายพานจะตกหล่นถ้าใช้บนสายพานการผลิตอย่างรวดเร็ว

3.พาเลทพลาสติก แบบขาเป็น 9 ก้อน พาเลทพลาสติก ลักษณะนี้มีลักษณะคล้าย พาเลทพลาสติก ขาหลุม แต่จะเป็นแบบ พาเลทพลาสติก หน้าทึบ ซึ่งทำให้ พาเลทพลาสติก ชนิดด้านใดพาดบนสายพาน ทำให้ไม่สามารถวางสายพานการผลิตได้

สรุป พาเลทพลาสติก บนสามารถบนสายพานได้จะต้องมีการด้านที่พาดบนสายพานทั้งสี่ด้าน เช่นพาเลทพลาสติกแบบขาวินโดว์ (Window Cross) และ พาเลทพลาสติก แบบสองด้าน (Double Deck)