พาเลทพลาสติก สำหรับในงานวางถังสำหรับเก็บสารเคมี

พาเลทพลาสติก สำหรับในงานวางถังสำหรับเก็บสารเคมี

สารเคมีเป็นสิ่งที่เป็นอัตรายสำหรับ วัตถุต่างเพราะสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ สารเคมีเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อคนที่ปฏิบัติหน้าที่ และ สัตว์ ต่างๆๆ

พาเลทพลาสติก จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับงานสำหรับขนส่งสินค้าที่เป็นสารเคมีวัตถุอัตรายได้ เพราะ พาเลทพลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าต่าง แต่การใช้สารเคมี และ วัตถุอันตราย แต่ต้องมีการออกแบบเพื่อสามารถใช้สำหรับงานรองรับสารเคมี และ วัตถุอันตรายนี้ได้ เพื่อให้สารเคมี และ วัตถุอันตราย ไม่รั่วไหลออกจะพื้นที่ของ พาเลทพลาสติก ทำให้มีการออกแบบอย่างเป็นพิเศษเพื่อกันไม่สารเคมี และ วัตถุอันตราย รั่วไหลออกนอกพาเลท

การออกแบบ พาเลทพลาสติก สำหรับ การออกแบบสารเคมจะมีการออกแบบอย่างเป็นพิเศษโดยการออกแบบ พาเลทพลาสติก จะเป็นแบบ พาเลทพลาสติก สองชั้น โดยที่ชั้นที่ 1 จะเป็น พาเลพลาสติก เพื่อสำหรับไว้รองรับเพื่อสำหรับรองรับการตกหล่นรั่วไหลของสารเคมี และ วัตถุอันตราย โดยจะใช้เป็นแบบอ่างน้ำแบบสี่เหลี่ยนพื้นผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยส่วนมาก พาเลทพลาสติก จะเป็นขนาด 1,200 x 1,200 X150 mm แต่จะใหญ่กว่านิดหน่อย เพราะส่วนใหญ่ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้จะใช้วางถังเหล็ก4ถัง โดยถังเหล็กเหล่านี้จะใส่สารเคมี และ วัตถุอันตราย โดย พาเลท แบบชั้นนี้จะเป็นลักษณะที่ขา3ขาไว้สำหรับให้งาของForklift และ Handlift สามารถเข้าไปเพื่อยก พาเลทชั้นที่ 1 นี้ได้ และ พาเลทชั้นที่จะมีรูระบายสำหรับให้สารเคมีและวัตถุอันตรายไหลเมื่อสำหรับเทสารเคมีและวัตถุอัตรายในบริเวณที่ปลอดภัยตามที่ได้กะเกณฑ์เอาไว้แล้ว ส่วน พาเลทพลาสติก ชั้นที่ 2 จะเป็น พาเลทพลาสติก สำหรับ รองรับถังของสารเคมี และ วัตถุอันตราย พาเลทพลาสติก แบบ นี้จะเป็น พาเลท แบบหน้าตระแกรงหรือหน้าโปร่ง เพราะทำให้สารเคมีและวัตถุดิบอันตรายที่ตกหล่นและรั่วไหลออกนอกถังขณะชนย้าย ส่ง พาเลทชั้นที่ 1 ที่เป็นอ่างรองรับได้อย่างรวดเร็ว และ มีสารตกค้างบนพาเลทชั้นที่2นี้เพียงเล็กน้อยทั้น โดย พาเลทพลาสติก ชั้นที่สองนี้จะมีขา 3.ขาสูงหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่การออกแบบ พาเลทพลาสติก ชั้นที่ 1 กว่าได้ทำขอบสำหรับรองรับ พาเลทพลาสติก ชั้นที่สองหรือไม่ ถ้าไม่มีขอบ พาเลทชั้นที่สองจะได้มีขาสามขาสูงเท่ากับขอบก็ พาเลทพลาสติก ชั้นที่หนึ่งตามรูปด้านล่าง

สรุป พาเลทพลาสติก สำหรับวางถังบรรจุสารเคมี และ วัตถุอันตราย จะต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับป้องการการตกหล่นและรั่วไหลของสารเคมีเพื่อให้ออกนอกพื้นที่ของ พาเลทพลาสติก เพื่อให้สารเคมีและวัตถุอันตรายสามารถทำอันตรายสิ่งของ คน และ สัตว์ต่างๆได้