พาเลทพลาสติก ส่งออกเพื่อทดแทนพาเลทไม้ในการส่งออก

พาเลทพลาสติก ส่งออกเพื่อทดแทนพาเลทไม้ในการส่งออก

ปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีมานี้ มีการใช้ พาเลทพลาสติก ส่งออก(one way plastic pallet) เพื่อสำหรับการส่งออกทั้งในทางเรือและทางเครื่องบินแทนพาเลทไม้อย่างกว้างขวางเพราะเนื่องจาก พาเลทพลาสติก แก้ปัญหาต่างของพาเลทไม้ได้ท้งหมดด้วยปัจจัยดังนี้

1.พาเลทพลาสติก แก้ปัญหาเรื่องเชื้อรา มอด และ สัตว์หรือแมลงต่างที่อยู่ในเนื้อไม้ เนื่องจาก พาเลทพลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแน่นไม่มีรูและไม่ชื้นเมื่อเปียกน้ำทำให้ พาเลทพลาสติก ไม่เกิดความชื้นทำให้ไม่เป็นเชื้อรา และไม่มีรูพรุนต่างที่เป็นที่อยู่อาศัยของมอดและสัตว์หรือแมลงต่าง

เพราะถ้าเกิดมีสิ่งเหล่าขณะขนส่งทางเรือหรือเครื่องบิน จะทำให้ประเทศปลายทางหรือประเทศผู้รับจะไม่อนุญาติให้ สินค้าที่อยู่บนเรือเข้ามาได้ ทำให้บริษัทที่ส่งออกสินค้าไปขายยังไปประเทศปลายทางได้รับความเสียจากค่าขนส่งทีต้องเสียทั้งไปและกลับ และยังโดนเคลมเงินค่าปรับจากลูกค้าประเทศปลายทางอีกด้วย

2.พาเลทไม้ บางประเทศไม่อนุญาตให้เข้าภายในประเทศ เช่นประเทศจีน ทำให้ พาเลทพลาสติก จะเป็นทางเลือกที่ดีในการส่งออกไปยังประเทศปลายทางที่ไม่อนุญาตให้พาเลทไม้เข้าภายในประเทศนั้น

3.พาเลทพลาสติก มีนำหนักเบากว่าพาเลทไม้ ทำให้ลดต้นทุนค่าระวางเรือหรือเครื่องบินเพราะเป็นต้นทุนที่มีราคาแพงมากบางครั้งแพงกว่า พาเลทพลาสติก อีกด้วย

4.พาเลทพลาสติก ปราศจากเสี้ยนที่สามารถทำความเสียหายของสินค้าขณะกำลังทำการขนส่งทางเรือและทางเครื่องบิน

สรุป พาเลทพลาสติก เป็นการเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พาเลทไม้ในการส่งออกหลายประการอาทิเช่น เรื่องความชื้น มอด และ สัตว์หรือแมลงต่างในเนื้อไม้ อีกทั้งยังแก้ปัญหาทางด้านการห้ามนำเข้าของพาเลทไม้ น้ำหนักของพาเลท และ เสี้ยนที่มาจากพาเลทไม้