พาเลทพลาสติก หน้าโปร่ง (หน้าตะแกรง) และ พาเลทพลาสติก หน้าทึบ (หน้าเรียบ) ต่างกันอย่างไร

พาเลทพลาสติก ที่จะเต็มโดยทั่วไปที่เห็นชัดว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็จะมีให้เห็นก็คือ พาเลทพลาสติก หน้าโปร่ง (หน้าตระแกรง) และ พาเลทพลาสติก หน้าทึบ (หน้าเรียบ) ทำให้เราทุกคนที่ไม่เคยสัมผัสการใช้ พาเลทพลาสติก มาก่อนก็จะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใด พาเลทพลาสติก ถึงแบบ พาเลทพลาสติก หน้าทึบ (หน้าเรียบ) และ        พาเลทพลาสติก หน้าโปร่ง (หน้าตะแกรง)

ที่หน้า พาเลทพลาสติก มีความแตกต่างกันนี้เพราะจะทำให้การใช้การ พาเลทพลาสติก มีความแตกต่างกันสำหรับกิจการ และ จุดประสงค์ที่แตกต่างกันในการใช้ พาเลทพลาสติก ทั้งสองแบบ โดยสามารถอธิบายได้โดยระเอียดดังนั้

1.พาเลทพลาสติก แบบหน้าโปร่ง (หน้าตระแกรง) จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่เหมาะสำหรับใช้ในห้องหรือบริเวณเนื้อที่ที่มีความเย็นจัด และ มีความร้อนจัด เพราะ พาเลทพลาสติก แบบหน้าโปร่ง (หน้าตระแกรง) จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่ออกแบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนและความเย็นได้ดี

เพื่อทำให้ พาเลทพลาสติก แบบนี้มีความคงทนสูงสำหรับใข้งานในห้องและบริเวณที่มีความร้อนและเย็นจัด และ เป็น พาเลทพลาสติก สำหรับวางสินค้าที่มีความเลื่อนไหลง่ายในการเคลื่อนย้าย เพราะลักษระที่เป็นหน้าโปร่งหรือหน้าตะแกรงจะทำให้พื้นผิวของ พาเลทพลาสติก แบบนี้มีความขุกขระโดยการออกแบบทำให้เหมาะสำหรับใช้ยกกล่องที่มีความมันและเลื่อนไหลง่าย เป็นต้น

2.พาเลทพลาสติก แบบหน้าทึบ (หน้าเรียบ) จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่เหมาะสมกับใช้งานในการบริเวณทั่วไปไม่ใช้ในห้องเย็น และ ที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไป เพราะ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้จะระบายอากาศไม่ค่อยดี ถ้าเอาให้ในห้องที่เย็นจัดหรือร้อนจัดก็จะทำให้ พาเลทพลาสติก นี้เกิดความเสียหายได้รวดเร็ว เพราไม่สามารถระบายความร้อนและความเย็นได้ดี แต่ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่เหมาะสำหรับวางสินค้าที่ไม่ต้องการมีรอยจากกดทับของสินค้าบน

พาเลทพลาสติก เนื่องจาก พาเลทพลาสติก ชนิดนี้มีลักษณะเป็น พาเลทพลาสติก หน้าเรียบ ทำให้การวางสินค้าจะไม่มีร่องรอยเกิดขึ้นในการวางสินค้าบน พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ และ ยังเป็น พาเลทพลาสติก ที่เหมาะสำหรับใช้ในการวางถุงพลาสติก ถุงกระสอบ และ ถุงทราย เนื่องจากมีลักษณะเรียบไม่มีรอยขุกขระทำให้การขนย้ายจะมีความปลอดภัย เพราะถุงพลาสติก ถุงกระสอบ และ ถุงทราย จะไม่มีการฉีดขาด และ สามารถเอา พาเลทพลาสติก วางทับสินค้าถ้าออกแบบ

พาเลทพลาสติก โดยใช้เป็น พาเลทพลาสติก หน้าเรียบสองหน้า (Double Deck) เป็นต้น

สรุป การที่ พาเลทพลาสติก มีการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกร ให้มีทั้ง พาเลทพลาสติก หน้าทึบ (หน้าเรียบ) และ พาเลทพลาสติก หน้าโปร่ง(หน้าตระแกรง) ก็เพื่อให้ พาเลทพลาสติก ทั้งสองแบบมีการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีความแตกต่างกัน