พาเลทพลาสติก ห้องเย็น สำหรับใช้งานในห้องเย็นGoogle Autocomplete

พาเลทพลาสติก ห้องเย็น สำหรับใช้งานในห้องเย็นGoogle Autocomplete

พาเลทพลาสติก ห้องเย็น ที่สามารถใช้กับห้องเย็นได้ ส่วนใหญ่จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่ต้องขึ้นรูปด้วยวัตถุดิบที่เป็น HDPE (HIGH DENSITY POLYETHLENE) เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้ มีความยืดหยุ่นสูง เป็นวัตถุดิบที่ไม่กรอบง่าย (ตามรูป) เหมือน วัตถุดิบ PP (POLYPROPYLENE) เพราะวัตถุดิบนี้จะมีความทื่อ ทำให้กรอบง่าย เมื่ออยู่ในห้องเย็น (ตามรูป)

ลักษณะ พาเลทพลาสติก ที่ใช้ในห้องเย็น จะต้องมีลักษณะเป็นแบบโปร่ง หรือ หน้าตะแกรง (ตามรูป)  เพราะจะทำให้มีการถ่ายเท ได้ง่าย กว่า พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะแบบหน้าทึบ (ตามรูป)

พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะ ทั้ง2แบบนี้ จะเป็น พาเลทพลาสติก แบบนี้ จะสามารถอยู่ในห้องเย็น ได้ติดลบต่ำกว่า 10 องศา ได้โดยไม่ได้มีการแตกหัก กรอบ และสามารถบรรทุกสินค้าหรือวางสินค้าได้เป็นปีๆๆๆ

แต่ถ้าให้ พาเลทพลาสติก สามารถใช้งานที่ห้องเย็นอุณหภูมิติดลบ 35 องศา จะต้องเป็น พาเลทพลาสติก ที่ฉีดหรือขึ้นรูปด้วย HDPE (HIGH DENSITY POLYETHLENE) ที่เป็น เม็ด VIRGIN หรือ VIRGIN MATERIAL เพราะเม็ดพลาสติกใหม่ 100 % สามารถอยู่ในห้องเย็น ได้ติดลบมากว่า 35 องศา

สรุป พาเลทพลาสติก ในห้องเย็น จะต้อง เป็นพาเลทพลาสติก ที่ใช้วัตถุดิบที่สำหรับห้องเย็น โดยเป็น เม็ด HDPE (HIGH DENSITY POLYTHLENE) และ ต้องเป็นเม็ด VIRGIN 100 % พาเลทพลาสติก รูปร่างแบบ เป็น พาเลทพลาสติก หน้าโปร่ง และ หน้าตระแกรง เพื่อให้การระบายความเย็นได้ดี กว่า พาเลทพลาสติก หน้าทึบ หรือ หน้าเรียบ