พาเลทพลาสติก อนามัย หรือ พาเลทพลาสติก ไฮยีน

ปัจจุบัน พาเลทพลาสติก มีใส่ในโรงงานผลิตอาหารมากขึ้น ทำให้มีการออกแบบ พาเลทพลาสติก สำหรับใช้ในการผลิตอาหารขึ้นมาจากทีมออกแบบและทีมวิศวกร ของโรงงานผลิตแม่พิมพ์สำหรับทำแม่พิมพ์ เพื่อหล่อหรือขึ้นรูปเป็น พาเลทพลาสติก แบบอนามัย หรือ พาเลทพลาสติก ไฮยีน ซึ่งมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1.พาเลทพลาสติก สำหรับใช้ในโรงงานอาหารจะต้องมีไม่มีฝุ่นจับที่เนื้อหรือพื้น พาเลทพลาสติก เพราะ อาหารต้องการความสะอาด ถ้ามีฝุ่นเกาะที่พื้น พาเลทพลาสติก จะมีให้มีฝุ่นเกาะที่หีบห่อที่บรรจุอาหาร หรือ อาจจะมีฝุ่นเข้าไปปะปนกับผิวของอาหารได้

2.พาเลทพลาสติก อนามัย หรือ พาเลทพลาสติก ไฮยีน สำหรับที่ใช้โรงงานประกอบอาหาร จะต้องทำความสะอาดได้ง่าย เนื้อหรือพื้น พาเลทพลาสติก จะต้องไม่มีช่องสำหรับให้ฝุ่นเกาะสามารถทำความสะอาดง่ายโดยการใช้น้ำฉีดเพื่อฝุ่นออกและคราบสกปรกออกได้โดยง่าย

ดังนั้น พาเลทพลาสติก อนามัย หรือ พาเลทพลาสติก ไฮยีน มีลักษณะผิวเรียบไม่มีลูกยางไม่มีช่องรูสำหรับให้ฝุ่นและมีเนื้อตันทั้งทุกด้าน เพื่อกันไม่มีผุ่นมาจับที่พื้น พาเลทพลาสติก ได้ และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยให้น้ำล้างหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด ดังในด้านบนและด้านล่าง ตามรูป

สรุป ดังนั้น พาเลทพลาสติก ทีต้องการใช้ในโรงงานอาหาร จะต้องเป็น พาเลทพลาสติก อนามัย หรือ พาเลทพลาสติก ไฮยีน ลักษณะ พาเลทพลาสติก จะต้องมีผิวเรียบมีเนื้อตันและไม่ช่องหรือรูเพื่อให้ฝุ่นมากจับและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย