พาเลทพลาสติก เกรดเอ เกรดบี และ เกรด ซี

ปัจจุบัน พาเลทพลาสติก มีการแบ่งเป็น 3 เกรด คือ พาเลทพลาสติก เกรดเอ พาเลทพลาสติก เกรดบี และ พาเลทพลาสติก เกรดซี ซึ่งจะมีการแบ่งโดยใช้วัตถุดิบในการฉีดหรือขึ้นรูปเป็น พาเลทพลาสติก สำหรับนำมาใช้งานในแต่ละประเภท

1.พาเลทพลาสติก เกรดเอ เป็น พาเลทพลาสติก ที่ใช้วัตถุดิบเป็นเม็ดพลาสติกใหม่บริสุทธิ์ 100 % โดยไม่มีสิ่งใดเจือปน ที่เป็นเม็ดพีพี (PP)(Polypropylene) และ เม็ด เฮทดีพีอี (HDPE) (Hight Density Polyethylene) ทำให้ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ มีความแข็งแรง และ คงทนมาก สามารถทนต่อความร้อนมากๆๆ และ ความเย็นมากๆๆ โดยไม่มีการแตกร้าวและเปราะ

               พาเลทพลาสติก เกราดเอ นี้ เป็นจะเป็น พาเลทพลาสติก สำหรับใช้ในห้องเย็น หรือ เรียกกว่า พาเลทพลาสติก ห้องเย็น สีของ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีอ่อน สีขาว หรือ สีใส

  1.     พาเลทพลาสติก เกรดบี เป็น พาเลทพลาสติก ที่ใช้วัตถุดิบเป็นเม็ดใหม่ครึ่งหนึ่งและเม็ดเก่าครึ่งหนึ่ง ที่เม็ดพีพี (PP)(Polypropylene) และ เม็ดเฮทดีพีอี (HDPE) (Hight Density Polyethylene) ทำให้ พาเลทพลาสติก ชนิดมีความแข็งแรงน้อยกว่า พาเลทพลาสติก เกรดเอ                                                                                            พาเลทพลาสติก เกรดบี นี้จะเหมาะสมสำหรับงานที่ใช้ในบริเวณหรือพื้นที่ ที่เป็นห้องควบคุมห้องเย็น ที่อุณหภูมิไม่ตืดลบน้อยกว่า-20องศา โดยที่ พาเลทพลาสติก จะไม่มีการแตกร้าวและเปราะ สีของพาเลทพลาสติกชนิดนี้ จะเป็นสีเทาดำ สีเทาอ่อน และ สีเขียวเทา

3.พาเลทพลาสติก เกรดซี เป็น พาเลทพลาสติก ที่ใช้วัตถุดิบเป็นเม็ดเก่า 100 % หรือทีเรียกกว่าเม็ดรีไซเคิล ทั้งที่เป็น เม็ดพีพี (PP)(Polypropylene) และ เม็ดเฮทดีพีอี (HDPE) (Hight Density Polyethylene)

ทำให้ พาเลทพลาสติก ชนิดมีความแข็งแรงและทนทานน้อยกว่า พาเลทพลาสติก เกรดเอ และ เกรดบี พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับวางที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพราะ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ถ้าโดยแดดและฝนจะทำให้อายุการใช้งานลดลง หรือ อาจมีการแตกร้าวและเปราะเมื่อใช้งานของ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้ไม่นานนัก หรือ ไม่ครบอายุการใช้งาน สีของ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก สีดำเท่านั้น

สรูป พาเลทพลาสติก ที่แบ่งเป็นเกรดเอ เกรดบี และ เกรด เพราะ มีการใช้เม็ดพลาสติกต่างชนิดกัน เช่นเม็ดพลาสติกใหม่ เม็ดพลาสติกผสม และ เม็ดพลาสติกเก่า เป็นต้น