พาเลทพลาสติก เสริมเหล็ก (Plastic pallet with steel reinforce)

พาเลทพลาสติก ปัจจุบัน มีการใช้เหล็กเสริมที่เพื่อเสริมความแข็งแรง เพื่อให้สามารถรับน้ำหนัก เพื่อสำหรับใช้งานในการขณะเคลื่อนย้าย (Dynamic load) ให้เพิ่มมากขึ้น และ สำหรับใช้งานในการขณะวางบนแร็ก (Racking load) ให้เพิ่มมากขึ้น

เหล็กที่นำมาเสริมเหล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก กล่องขนาด 1 นิ้ว มีความยาวความกว้างเท่ากับ พาเลทพลาสติก โดยการจะมีการเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักตามความต้องการที่รับน้ำหนักแบบไหนซึ่งจะมีการเสริมเหล็กในด้านที่ต่างๆกัน

1.การเสริมเหล็ก ใน พาเลทพลาสติก เพื่อเพิ่มการรับน้ำหนัก ในขณะรับน้ำหนักเคลื่อนย้าย (Dynamic Load) ซึ่งการเสริมเหล็กใน พาเลทพลาสติก ในขณะเคลื่อนย้าย เหล็กที่เสริมจะเป็นการเสริมเหล็กด้านกว้าง โดยการจะเสริมกี่เส้น แล้วแต่ความต้องการเพื่อให้รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่าไร

ถ้าต้องการเสริมเหล็ก จำนวน 1 เส้นซึ่งส่วนใหญ่จะเสริมตรงขากลางของขา พาเลทพลาสติก ตรงกลาง แต่การเสริมแบบนี้การเป็นการเพิ่มการรับน้ำหนักไม่มากหนัก และ ถ้าเสริมเหล็ก จำนวน 3 เส้น โดยการเสริมทุกขาของ พาเลทพลาสติก ก็จะเสริมได้เพิ่มการรับน้ำหนัดให้มากๆ การเสริมแบบนี้จะเป็นการเสริมตรงด้านบนขาของ พาเลทพลาสติก ซึ่งเป็นช่วงที่รองรับงาของรถไฟคลิฟ หรือ แฮนด์พาเลท

2.การเสริมเหล็กใน พาเลทพลาสติก เพื่อเพิ่มการับน้ำหนัก ในขณะอยู่บนแร็ก (Racking Load) การเสริมเหล็กแบบบนแร็ก เป็นการเสริมเหล็ก พาเลทพลาสติก ที่ด้านยาว และเป็นด้านล่างของขา พาเลทพลาสติก ซึ่งเป็นช่วงที่พื้นขา พาเลทพลาสติก สัมผัสกับแร็ก โดยการเสริมจำนวนกี่เส้นจะเป็นการตามความต้องการของการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

ถ้าต้องการเสริมเหล็ก จำนวน 1 เส้นซึ่งส่วนใหญ่จะเสริมตรงขากลางของขา พาเลทพลาสติก ตรงกลาง แต่การเสริมแบบนี้การเป็นการเพิ่มการรับน้ำหนักไม่มากหนัก และ ถ้าเสริมเหล็ก จำนวน 3 เส้น โดยการเสริมทุกขาของ พาเลทพลาสติก ก็จะเสริมได้เพิ่มการรับน้ำหนัดให้มากๆ การเสริมแบบนี้จะเป็นการเสริมตรงด้านล่างขาของ พาเลทพลาสติก ซึ่งเป็นช่วงที่รองรับแร็ก

สรุปการเสริมเหล็กใน พาเลทพลาสติก จะขึ้นอยู่กับการใช้ตามต้องการของผุ้ใช้งานอย่างบ้าง เช่น ต้องการเพิ่มรับน้ำหนักขณะเคลื่อยย้าย หรือ ต้องการเพิ่มการับน้ำหนักบนแร็ก และ เสริมเหล็กจำนวนเท่าไร เพิ่มเพิ่มการรับน้ำหนักมากขึ้นเท่าไร ถ้ากว่าต้องเการเพิ่มน้อยก็เสริมเหล็กน้อย แต่ถ้าต้องการเพิ่มมากขึ้นก็เสริมเหล็กจำนวนมาก