พาเลทพลาสติก แบบที่เรียกกว่าแบบสองทาง และ แบบสี่ทาง

ปัจจุบัน พาเลทพลาสติก ที่ใช้ในกิจการเช่น โรงงาน โกดัง ศูนย์ขนส่งสินค้า และ ห้องเย็น จะเป็น พาเลทพลาสติก แบบต่างกัน บางทีอาจเรียกกว่า พาเลทพลาสติก สองทาง และ แบบสี่ทาง ที่เรียกแบบนี้ มาจากสาเหตุ การใช้อุปกรณ์ในการยก พาเลทพลาสติก เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบน พาเลทพลาสติก ที่เรียกกว่า Forklift (โฟคลิฟ) ที่เป็นลักษณะเป็นรถยนต์ที่มีที่งาสองงาไว้เสียบทีช่อง พาเลทพลาสติก ไว้สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า และ อุปกรณ์ในการ พาเลทพลาสติก เพื่อเคลื่อนย้าย พาเลทพลาสติก ที่เรียกกว่า Hand lift (แฮนด์ลิฟ) เป็นอุปกรณ์คล้ายแม่แรงสำหรับยกรถยนต์เพื่อเป็นยาง แต่มีงาสองงาไว้เสียบทีช่อง พาเลทพลาสติก ไว้สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งสองอุปกรณ์ จะสามารถเสียบงาได้ทั้งสี่ทาง(สี่ด้าน) และ สองทาง(สองด้าน) ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ พาเลทพลาสติก ว่าเป็น พาเลทพลาสติก สี่ทาง (สี่ด้าน) และ สองทาง (สองด้าน)

พาเลทพลาสติก สี่ทาง (สี่ด้าน) พาเลทพลาสติก ลักณณะนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะ เป็นลักษณะมีข่องเสียบงาได้ สี่ด้าน และ มีช่องเสียงงาทั้งหมดแปดช่อง พาเลทพลาสติก แบบนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก แบบใช้งานได้สองด้าน หรือ ให้งานได้ทั้งหน้าและหลัง พาเลทพลาสติก แบบ นี้จะสามาถใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่เรียกกว่าเรียกว่า Forklift (โฟคลิฟ) ได้สี่ทางเท่านั้น แต่ไม่สามารถใข้งานอุปกรณ็ทีเรียกกว่า Hand lift (แฮนด์ลิฟ) ได้ ส่วน พาเลทพลาสติก ที่เป็นลักษณะให้งานได้เพียงด้านเดียว จะเป็น พาเลทพลาสติก แบบสามขา แบบขาวินโดว์ ขาหลุม และ แบบ ขาเก้าก้อน (รายละเอียดตามรูป) จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่สามารถใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์ที่เรียกกว่า Forklift (ไฟคลิฟ) และ Hand lift (แฮนด์ลิฟ) ซึ่ง พาเลทพลาสติก ลักษณะเหล่านี้จะเป็น พาเลทพลาสติก ทีให้งานได้ 4 ทาง และ 4 ด้าน

พาเลทพลาสติก 2ทาง (สี่ด้าน) พาเลทพลาสติก ลักณณะนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่มีลักษณะ เป็นลักษณะมีข่องเสียบงาได้ 2ด้าน และ มีช่องเสียงงาทั้งหมดสี่ช่อง พาเลทพลาสติก แบบนี้จะเป็น พาเลทพลาสติก แบบใช้งานได้สองด้าน หรือ ให้งานได้ทั้งหน้าและหลัง พาเลทพลาสติก แบบ นี้จะสามาถใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่เรียกกว่าเรียกว่า Forklift (โฟคลิฟ) ได้สองทางเท่านั้น แต่ไม่สามารถใข้งานอุปกรณ็ทีเรียกกว่า Hand lift (แฮนด์ลิฟ) ได้ ส่วน พาเลทพลาสติก ที่เป็นลักษณะให้งานได้เพียงด้านเดียว จะเป็น พาเลทพลาสติก แบบสามขา (รายละเอียดตามรูป) จะเป็น พาเลทพลาสติก ที่สามารถใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์ที่เรียกกว่า Forklift (ไฟคลิฟ) และ Hand lift (แฮนด์ลิฟ) ซึ่ง พาเลทพลาสติก ลักษณะเหล่านี้จะเป็นพาเลททีให้งานได้ 2 ทาง และ 2 ด้าน

สรุป พาเลทพลาสติก แบบสองทาง และ แบบสีทาง จะขึ้นก็กับการให้งานของอุปกรณ์การยก พาเลทพลาสติก เพื่อเคลื่อนย้าย ว่าสามารถเสียบงาได้สี่ทาง หรือ สองทาง