พาเลท ไม้ มีลักษณะอย่างไรบ้าง

พาเลท ไม้ เป็น อุปกรณ์ ทีใช้ในการเคลื่อนย้าย สินค้าได้ที่มีมาในช้านาน ลักษณะของ พาเลท ไม้จะเป็นแผ่นๆทำการไม้อัด ไม้ยางพารา โดยการทำไม้แผ่นต่างๆ การประกอบโดยใช้ ตะปูยึด ให้เป็นรูป พาเลท ไม้

ซึ่ง พาเลท ไม้ สามารถทำเป็นเป็นขนาดต่างได้ จะเป็นขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ ได้ตามใจชอบ เพราะเป็น พาเลท ไม้ ดัดแปลงได้ง่ายมาก ซึ่งสามารถใช้เลื่อยตัดไม้ ตามขนาด โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่แพงมากหนัก

พาเลท ไม้ มีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี ของ พาเลทไ ม้ คือ

1.พาเลท ไม้ สามารถ เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ที่ทำได้ง่าย ราคาถูกไม่แพง และ ง่าย ไม่มีความสลับซับซ้อนมากหนัก

2.พาเลท ไม้ สามารถทำขนาดได้ตามใจชอบ เพระไม้เป็นวัสดุที่จัดขนาดได้ง่าย

ข้อเสีย ของ พาเลท ไม้ คือ

1.พาเลท ไม้ เป็นอุปกรณ์ที่จัดเก็บได้ยาก เนื่องจาก ไม้มีความไม่คงทนต่อแสงแดดและฝน

2.พาเลท ไม้ สามารถทำอันตรายต่อสินค้าได้ เนื่องจาก พาเลท ไม้ ทำจากวัสดุที่เป็นไม้ จึงมีเสี้ยน หรือหนามแหลม ทำให้มีการทำให้สินค้าอาจมีรอยที่เกิดจากเสี้ยนหรือหนามได้

3.พาเลท ไม้ สามารถเป็นมอด เชื้อโรค และ มีแมลงได้ ทำให้ ถ้าส่งออก พาเลท ไม้ไปยังต่างประเทศจะมีการตีกลับสินค้า ที่บรรทุก พาเลท ไม้ที่เป็นมอด เชื้อโรค และ มีแมลงหรือไม่

4.พาเลท ไม้ เป็น พาเลท ทีไม่ความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากไม้ สามารถผุกร่อนได้โดยง่าย