พาเลทพลาสติก KPI-043 (1200X1200X150mm)

In Stock

พาเลทพลาสติกคุณภาพดี ผลิตโดยโรงงานที่มาตราฐานสากล

1200X1200X150MM

พาเลท รับน้ำหนักได้

พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck

dynamic load : 1,500 kgs

static load : 4,500 kgs

racking load : 600 kgs

usage : forklift 4 way & handlift 2 way

พาเลทพลาสติก : KPI-043 : 1200X1200X150MM

พาเลท รับน้ำหนักได้

พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck

dynamic load : 1,500 kgs

static load : 4,500 kgs

racking load : 600 kgs

usage : forklift 4 way & handlift 2 way

Tel: 02-691-2988 Call center 08-63035058 FAX: 02691-3102 E-mail :sale@kpiindustry.comสนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้ที่ www.พาเลทพลาสติก.net หรือ www.kpiindustry.com-

Prices, the E-mail the contact Middle The Center The Call 086-303-5058 the Tel.: 02-691-2988 Sale@kpiindustry.com. More details The for the www. Kpiindustry.com or www. พาเลทพลาสติก.net